Brak komentarzy

II LIGA PIŁKI HALOWEJ O PUCHAR PARAFII GODZISZÓW

Regulamin II Ligi Piłki Halowej o Puchar Parafii Godziszów 

 1. Cel
 • Popularyzacja halowej piłki nożnej.
 • Zachęcenie do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych.
 • Popularyzacja mody na czynny wypoczynek.
 • Wyłonienie najlepszych drużyn amatorskich w halowej piłce nożnej.

 

 1. Organizator

Organizatorem turnieju jest Ks. Wojciech Zając.

 

 1. Termin i miejsce rozgrywek

Początek rozgrywek 2 grudnia 2023r. o godz. 17:00 na hali sportowej Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim. Mecze w grupach w tym roku będą rozgrywane 2, 9, 16 i 22 grudnia od godziny 17:00. Kolejne mecze grupowe i finały będą rozegrane w styczniu 2024 roku.

 

 1. Zgłoszenia i uczestnictwo

Drużyny mogą się zgłaszać wysyłając zgłoszenie pod adres mailowy: wojciechzajac@poczta.onet.pl lub telefonicznie: 516 699 222. Ilość miejsc ograniczona.

Udział w rozgrywkach jest dobrowolny. Minimalny wiek uczestników 15 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rozgrywkach.

Każda drużyna dokonuje wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł.

Przed rozpoczęciem ligi odbędzie się losowanie grup i spotkanie organizacyjne z kapitanami drużyn. Termin i miejsce spotkania zostanie przekazany osobie zgłaszającej drużynę.

 

 1. Zasady rozgrywania ligi

Drużyny zostaną rozlosowane na grupy i zagrają w systemie każdy z każdym. Z grupy do fazy pucharowej (półfinał) wychodzi dwie najlepsze drużyny. Pozostałe drużyny w fazie pucharowej będą rozgrywać mecze o dalsze miejsca.  W przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupie decyduje:

 • bezpośredni pojedynek
 • w przypadku remisu – stosunek bramek
 • w przypadku równego – większa ilość strzelonych bramek
 • w przypadku tej samej – losowanie

 

 1. Przepisy gry
  • Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników.
  • W drużynie może być zgłoszonych maksymalnie 2 pełnoletnich zawodników grających w 4 lidze lub wyższej.
  • Po rozpoczęciu rozgrywek nie można zmieniać i dopisywać zawodników w drużynie.
  • Jeśli w trakcie trwania rozgrywek jakiś zawodnik dozna kontuzji, po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza, może zostać zastąpiony przez niezgłoszonego na liście zawodnika. Takiej zmiany można dokonać raz. Zmieniony zawodnik nie może po takiej zmianie wrócić do gry do zakończenia ligi. Dodatkowo zmiennik nie może być zawodnikiem 4 lub wyższej ligi.
  • W meczu gra 5 zawodników (4 w polu i bramkarz).
  • Obowiązkowe obuwie halowe (z jasnymi podeszwami).
  • Czas gry 2×8 min. /lub inny w zależności od ilości drużyn.
  • W części dalszej mają zastosowanie przepisy ogólne futsalu PZPN.
  • Zmiany w systemie hokejowym. Zmiany muszą być dokonane w „strefie zmian” wyznaczonej przez sędziego.
  • Zabrania się wykonywania wślizgów.
  • Zabrania się trzymania drabinek lub parapetu (karą jest rzut wolny pośredni dla przeciwnika),
  • W przypadku uderzenia piłki w konstrukcję dachu – rzut z autu z najbliższego miejsca kontaktu piłki z dachem.
  • Bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola karnego na swoją połowę.
  • Niesportowe zachowanie, bójki itp. na terenie hali w trakcie meczu, jak również poza rozgrywkami decyzją organizatora mogą być ukarane wykluczeniem z rozgrywek poszczególnych zawodników lub całej drużyny.
  • Kary za naruszenie przepisów gry:
  1. żółta kartka – 2 minutowe wykluczenie z gr
  2. czerwona karta – wykluczenie do końca meczu.
  3. drużyna zostaje wykluczona z meczu jeżeli gra w niej mniej niż 3 zawodników (2 czerwone kartki w jednym meczu) i przegrywa walkowerem 0:3
  4. zawodnik ukarany czerwoną kartką ma prawo gry w następnym meczu.
 1. Nagrody

Drużyny na podium otrzymują puchar i dyplom. Każda drużyna otrzyma pamiątkę uczestnictwa w lidze. Przewidziano również nagrody dla króla strzelców, najlepszego zawodnika i bramkarza ligi.

 

 1. Sędziowie

Turniej sędziują arbitrzy powołani przez organizatora.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • Ewentualne protesty może składać kierownik drużyny lub jej kapitan u organizatora.
 • Wszelkie kwestie sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie rozgrywek.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia i nieszczęśliwych wypadków uczestników rozgrywek.
 • Ubezpieczenie oraz przyjazd uczestników na koszt własny.
 • Na terenie hali obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów i spożywania alkoholu. Złamanie zakazu przez jakiegokolwiek zawodnika drużyny skutkuje dyskwalifikacją całej drużyny.
 • Organizator utrwala przebieg rozgrywek dla celów dokumentacji oraz promocji. Każdy zawodnik oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach relacjonujących i utrwalających przebieg imprezy.
 • Każdy zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywają się rozgrywki.

 

formularz zgłoszeniowy:

II LIGA PIŁKI HALOWEJ O PUCHAR PARAFII GODZISZÓW

 

 

LISTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY

(wypełnić literami drukowanymi)

 

NAZWA DRUŻYNY: ………………………………………….……………………

 

KAPITAN DRUŻYNY: …………………………..…………………………………

 

TEL.KONTAKTOWY: ………………………………………………………………

 

 

l.p. Nazwisko i Imię Data urodzenia
1.  

 

 
2.  

 

 
3.  

 

 
4.  

 

 
5.  

 

 
6.  

 

 
7.  

 

 
8.  

 

 
9.  

 

 
10.  

 

 Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem II Ligi Piłki Halowej o Puchar Parafii Godziszów oraz, że zobowiązuję się do udziału w wydarzeniu zgodnie z jego regulaminem. Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości fakt, iż organizator turnieju nie ubezpiecza jego uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków doznanych przez uczestników w trakcie rozgrywek. Ubezpieczenia takiej drużyny lub indywidualne zawodnicy winni dokonać we własnym zakresie.

 

Data i podpisy zgłoszonych zawodników:

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.