Wielki Piątek

Liturgia Wielkiego Piątku Męki i Śmierci Pana Jezusa przedstawia prawdy, które mówią o konieczności i skuteczności cierpienia, aby dokonało się nasze zbawienie. Chrystus, aby zgładzić nasze grzechy podjął ich ciężar. Ze śmierci uczynił przedmiot zbawczej ofiary, z Krzyża – znaku hańby i kary, narzędzie triumfu. Jest to jedyny dzień w roku kiedy nie sprawuje się Mszy Świętej. Podkreśla to nadzwyczajny charakter dnia śmierci Syna Bożego. Liturgię tworzą 4 części: Liturgia słowa, adoracja Krzyża, Liturgia Eucharystyczna i procesja do Grobu Bożego.

W naszym kościele najpierw miała miejsce Droga Krzyżowa. Bezpośrednio po niej Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył Ksiądz Proboszcz Józef Krawczyk. Licznie zgromadzeni parafianie mieli okazję do tego, aby wejść w to dramatyczne Misterium Śmierci Chrystusa. Punktem centralnym było odczytanie opisu Męki Pańskiej zaczerpniętej od św. Jana i adoracja Krzyża. Każdy kto przybył miał okazję aby podejść, ucałować i oddać cześć Krzyżowi Świętemu.  Po zakończeniu obrzędu Komunii w uroczystej procesji Najświętszy Sakrament w monstrancji przykrytej białym welonem, został przeniesiony do Grobu by tam był adorowany.

Zdjęcia z Liturgii Wielkiego Piątku dostępne są w galerii.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.