Proboszcz – Ks. kan. mgr lic. Józef Krawczyk

Wikariusz – Ks. mgr Wojciech Zając

W poprzednich latach posługę w naszej parafii pełnili:

Proboszczowie

ks. Józef Bierzyński – od 1928 do 21.07.1939

ks. Czesław Dmochowski – od 21.07.1939 do 23.04.1967

ks. Henryk Samul – od 23.04.1967 do roku 1998. Od 13.05.1989 wspomaga go

ks.Jacek Staszak, który w roku 1998 zostaje skierowany do pracy naukowej.

Wikariusze

ks. Józef Apolinary Jezior – pierwszy wikariusz w historii parafii Godziszów. Według kronik, zgłosił się do Godziszowa 01.07.1959.

ks. Władysław Kogut – w 1964 zmienia ks. Jeziora, który udał się do parafii w Bystrzycy. W roku 1966 przechodzi do parafii w Baranowie.

ks. Witold Ostaszewski – sprawuje posługę w parafii od roku 1966 do 1967, później przechodzi do parafii w Kraczewicach.

ks. Kazimierz Wronka – pracuje w parafii w roku 1969, później w parafii w Horodle.

ks. Włodzimierz Kwietniewski – przybywa do parafii w roku 1971 z parafii Huta Krzeszowska. W roku 1977 przenosi się do parafii Susiec.

ks. Edward Łatka – przybywa do parafii w lipcu 1977 roku na miejsce księdza Kwietniewskiego. W roku 1981 podejmuje posługę w Kraśniku.

ks. Stanisław Szosda – przybywa do parafii w roku 1981.

ks. Jan Łagód – przybywa do parafii w roku 1984 i pracuje do roku 1987, kiedy to przechodzi do parafii w Gościeradowie.

ks. Marek Siwecki – pracuje w parafii od 26.08.1999 do 26.06.2005.

ks. Tomasz Gawlak – przybywa do parafii w dzień swoich imienin 03.07.2005. Pod koniec sierpnia 2007 roku, przechodzi do parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu.

ks. Piotr Kara – pracuje w naszej parafii od 01.09.2007 do 27.06.2010. Po tym okresie podejmuje posługę w parafii św. Marcina w Opatowie.

ks. Grzegorz Maruszak – był wikariuszem w okresie 01.07.2010r.-30.06.2011r. Potem udał się na parafię św. Bartłomieja w Staszowie.

ks. Leszek Biłas – był wikariuszem w latach 2011-2015 r. Potem udał się na parafię w Nowosielcu.

ks. Stanisław Rząsa – był wikariuszem w okresie 2015 – 2016r.