STOWARZYSZENIE KULTURALNO – OŚWIATOWE  „ŻAK” W GODZISZOWIE

GODZISZÓW TRZECI 124 A
23-302 Godziszów
tel. (15) 8710-099

KRS: 0000238103

Nr rachunku bankowego: 83 9410 1023 2004 4005 4250 0001

Zarząd :
Prezes: ks. Józef Krawczyk
W-ce Prezes: Tadeusz Zegan
Skarbnik: Krzysztor Breś
Sekretarz Zarządu: Roman Bielak
Członek Zarządu: Magdalena Oleszko
Członek Zarządu: Łukasz Zielonka
Członek Zarządu: Jan Biegas

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Robert Radzik
Członek: Anna Teresa Ciupak
Członek: Agata Ewa Szczygieł

STATUT STOWARZYSZENIA