Apostolat Margaretka powstał w naszej parafii 1 lutego 2018 roku z inicjatywy pewnej grupy parafian. Członkowie Apostolatu zobowiązali się, że przez całe życie, w wybranym dniu tygodnia będą się modlić za konkretnego kapłana. Grupa aktualnie liczy 100 osób. Swą modlitwą otacza 15 kapłanów zarówno pracujących jak i pochodzących z naszej parafii. Wśród nich są:

Ks. Józef Krawczyk
Ks. Wojciech Zając
Ks. Jan Łagód
Ks. Marcin Fac
Ks. Marcin Biegas
Ks. Czesław Kolasa
Ks. Marian Mucha
Ks. Tadeusz Mazur
Ks. Zenon Bzdyrak
Ks. Józef Ciupak
Ks. Jan Oleszko
Ks. Władysław Gajur
Ks. Leszek Biłas
Ks. Stanisław Rząsa                                                                                                                                                                                                                                        Ks. Piotr Pudło

Członkowie Apostolatu uczestniczą w każdy pierwszy czwartek miesiąca we Mszy Świętej, modląc się za powołanych  i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.