Oddział KSM Godziszów został reaktywowany 01.10.2016 r. z inicjatywy ks. Wojciecha Zająca, który jest obecnie ks. asystentem oddziału. Od początku bieżącego roku formacyjnego 2017/2018 w oddziale działają dwa zastępy: „młodszy” i „starszy”. Łącznie do oddziału należy 64 osoby.
          Od początku swej działalności młodzież zrzeszona w KSM Parafii Godziszów aktywnie uczestniczy w życiu wspólnoty parafialnej oraz angażuje się na szczeblu diecezjalnym. Z ich inicjatywy organizowane były różne akcje w parafii, jak na przykład sprzątanie zapomnianych grobów czy sprzedaż ozdób wielkanocnych. Chętnie brali udział w wydarzeniach organizowanych przez Zarząd KSM Diecezji Sandomierskiej tj.: Spotkanie opłatkowe czy Bal Karnawałowy. Pod koniec ubiegłego roku włączyli się również w ogólnokrajową inicjatywę Szlachetnej Paczki przygotowując pomoc dla potrzebującej rodziny. KSM Parafii Godziszów było organizatorem i gospodarzem Diecezjalnego Ogniska KSM na zakończenie ubiegłorocznych wakacji.
          Swoje spotkania KSM ma co tydzień. ,,Młodszy” KSM spotyka się w czwartki o godz. 16, a ,,Starszy” w piątki o godz. 16.