Historia powstania Scholi Dziecięcej w naszej parafii rozpoczęła się w 2002 roku, założył ją pan Mirosław Maksim.  Scholę tworzą dziewczęta  z klas szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Włączając się w życie parafii, animują śpiew podczas niedzielnej Mszy Świętej, a także podczas uroczystości parafialnych i gminnych.

 Aby zapisać się do scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych, wskazane jest natomiast, by  dzieci lubiły śpiewać i chciały to robić na chwałę Bożą. Przynależność do  scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg obdarował, czy to będzie piękna barwa głosu,  poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też i  miłe usposobienie. Zaangażowanie w scholę sprawia, że dzieci pogłębiają swoją wiarę i przygotowują się do czynnego udziału w życiu Kościoła.  Próby odbywają się dwa razy w tygodniu. W chwili obecnej w naszej parafii schola liczy 16 osób.