Grupa Modlitwy Św. Ojca Pio w naszej parafii powstała 23.IX.2011r. Inicjatorem Grupy Modlitwy był ks. Leszek Biłas, ówczesny nasz ks. wikariusz.

Grupa liczy 30 osób. Opiekunem duchowym grupy jest ks. Kan. Józef Krawczyk.

Grupa Modlitwy spotyka się każdego 23 dnia miesiąca na Adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy św. W czasie comiesięcznych spotkań grupa modli się, szczególnie w intencji powołań i aktualnych potrzeb Kościoła, wspólnie łączy się w wierze, prosi i dziękuje w potrzebach osobistych, uczestniczy w konferencji i tworzy wspólnotę zjednoczeniową wokół Chrystusa. Grupa Modlitwy bierze udział w uroczystościach parafialnych.

Oprócz comiesięcznych spotkań modlitewno-formacyjnych, członkowie grupy i sympatycy Św. Ojca Pio biorą udział w corocznych 3-dniowych rekolekcjach diecezjalnych, a także w jednodniowych spotkaniach modlitewno-konferencyjnych dla wszystkich grup z diecezji, a także w ogólnopolskim czuwaniu modlitewnym ze Św. Ojcem Pio w Krakowie – Łagiewnikach.