INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Godziszów Pierwszy, Godziszów Drugi, Godziszów Trzeci

Liczba parafian:
2069

Odpusty:

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 października)
Matki Bożej Szkaplerznej (niedziela po 16 lipca)

Historia:

Parafia została erygowana 03 grudnia 1928 r. przez bpa M. L. Fulmana z części parafii Janów Lubelski. W jej granicach znalazła się jedna wieś i taki stan pozostał do dzisiaj. Włączono ją do dekanatu janowskiego. Proboszcz otrzymał część ziemi z gruntów gromadzkich, a resztę ofiarowała ordynacja zamojska. Pierwszym proboszczem był ks. Józef Bierzyński. W 1929 r. założono cmentarz grzebalny. W latach 1929 – 1934 wybudowano plebanię, organistówkę i budynki gospodarcze. W 1928 r. zakupiono w Dzwoli starą, drewnianą kaplicę, która służyła parafii jako świątynia do czasu wybudowania kościoła. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus wybudowano w latach 1934 – 1939 ze składek parafian. 28 lipca 1946 roku uroczyście konsekrował go bp lubelski Stefan Wyszyński. Proboszczem wówczas był ks. Czesław Dmochowski. W roku 1967 zmieniono blachę na kościele. W 1971 r. wykonano malowanie kościoła. Prace prowadzono pod kierunkiem Kazimierza Florka z Sanoka. Proboszczem wówczas był ks. Henryk Samul. Kościół jest budynkiem murowanym z cegły palonej, trzynawowym, nowoczesnym, po lewej stronie kaplica połączona z kościołem, przy prezbiterium zakrystia, przy nawie kruchta, dwie wierze frontowe i wieżyczka nad nawą główną.

W  prezbiterium znajduje się fryz, w którym umieszczona jest figura św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Na chórze muzycznym są  16-głosowe organy, wykonane przez firmę S. Truszczyńskiego z Włocławka w 1947 r. Pod chórem jest pamiątkowa tablica ku czci śp. Ks. Józefa Bierzyńskiego, pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła, zamordowanego w Dachau w 1942 r.

W oknach świątyni witraże wykonane w 1971 r. i 1989 r. przez Leonarda Brzezińskiego z Szamotuł k. Poznania. Obok kościoła dzwonnica, murowana w stylu kościoła, zbudowana w 1952 r. trzy dzwony wykonane w 1952 r. przez firmę „Metalut” w Łodzi. Przed kościołem stoi żelazny krzyż z tablicą pamiątkową założenia parafii w 1928 r. Na frontonie kościoła tablica spiżowa przedstawiająca ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, upamiętniająca konsekrację kościoła. W 1998 r. wybudowano kaplicę na cmentarzu. W 2000 r. wzniesiono figurę Pana Jezusa Miłosiernego – votum Jubileuszowego Roku Świętego.

W latach 1999 – 2008 przeprowadzono remont generalny plebanii i wikariatu, oraz wyremontowano dach na kościele, kościół i dzwonnicę pokryto blachą miedzianą. Nastąpiła zmiana wystroju kościoła. Nową koncepcję opracował artysta rzeźbiarz z Krakowa Pan Karol Badyna. On też wykonał rzeźby i płaskorzeźby oraz fryz w prezbiterium. Prace malarskie wykonali artyści z Krakowa. W prezbiterium pozostawiono i poddano konserwacji malarstwo Tadeusza Brzozowskiego /Ostatnia Wieczerza i Pokłon Trzech Króli/. Wykonano nowy stały ołtarz, chrzcielnicę, tabernakulum i ambonkę. Odnowiono obrazy i drogę krzyżową. Ołtarz konsekrował i nowy wystrój kościoła poświęcił 31 sierpnia 2008 r. ks. Bp Andrzej Dzięga.

W latach 2011 – 2016 wybudowano nowy budynek parafialny dla celów duszpasterskich.

Parafia posiada akta parafialne od 1929 r.